จำนวนผู้เข้าชม

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงชาวไทย

ชาวไทย


ท่ารำชักแป้งผัดหน้า


ตัวอย่างการรำเพลงชาวไทย


เนื้อเพลงชาวไทย


เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)
ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท
ท่ารำ ชักแป้งผัดหน้า – เดินย้ำเท้า


ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย
ความหมายเพลง


ความหมาย หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้

ละเลยไปเสีย ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจาก

ทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการ

จะคิดจะทำสิ่งใด ๆ ทั้งนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้รุ่งเรืองต่อไป

เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของไทยเราตลอดการฝึกหัดให้จังหวะในการเดินเข้ากับจังหวะเพลง


การจัดวงรำวงนั้น ให้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าชาย ทั้งสองหันไปทางที่ทวนเข็มนาฬิกา

คู่ถัดไปก็ยืนต่อหลังไป จัดระยะวงรำให้สวยงามกับจำนวนผู้รำ

จังหวะเท้า ใช้การย่ำเท้าเดินเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น